Неграмотното момиче, което можеше да смята – Юнас Юнасон

Таз книга я прочетох в началото на годината, но нямах време напоследък да пиша размисли 🙂 Като цяло искам да отбележа, че ми хареса много. В гудрийдс е малко спорна – оказва се, че хората, които са чели предишната му книга, не харесват тази, а хора, които прочетат тази и след това другата – не харесват втората. 😀 Малко странно. За мен Неграмотното момиче е една доста забавна книга. Ситуациите, в които Номбеко изпада са наистина на моменти абсурдни, но като цяло, са в тона на самата история и очаквани. В един момент ми стана леко досадна, особено Холгер 1 започна да ме дразни, направо не можех да повярвам, че съществува такъв тъпак, но… Инетересна ми беше и от гледна точка на историята на Южна Африка. Не е подробна, разбира се, но се докосва до апартейда, до живота там през 60-те – 70 те. Жоро пише по-добре от мен, можете да прочетете и неговото ревю:)) https://bibliotekata.wordpress.com/2015/04/21/negramotnoto-momiche/